Mācību līdzekļu katalogs

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas var lietot mācību resursu krātuvi?

Atbilde:

Digitālo mācību resursu krātuve ir brīvpieejas interneta vietne, un to var izmantot jebkurš interesents.

Krātuvi var izmantot ar vienu no trīs piekļuves lomām un tām atbilstošajām tiesībām:

 1. Reģistrēti lietotāji:
  - izglītības darbinieki (pedagogi, vadītāji), kas krātuvē reģistrējas, izmantojot Valsts izglītības informāciju sistēmu (VIIS); 
  - uzņēmumi un organizācijas, kas krātuvē ir reģistrējušies ar savu e-pastu un ir saņēmuši apstprinājumu no mācību resursu krātuves uzturētājiem. 
  Šie lietotāji krātuvē var piekļūt visiem tur publicētajiem materiāliem, dalīties ar tiem, publicēt paši savus materiālus un veidot materiālu mapes, saņemt ziņas par citu autoru ievietotiem jauniem materiāliem un par aktuālo krātuvē, piedalīties diskusijās un sekot tām, sazināties ar citiem autoriem, uzdot jautājumus par krātuves darbību un ziņot par kļūmēm tās darbībā u. c.
 2. Reģistrēti lietotāji, kas krātuvē reģistrējas ar savu e-pasta adresi. 
  Šie lietotāji var piekļūt visiem tur publicētajiem materiāliem, dalīties ar tiem, lasīt diskusijas, saņemt ziņas par aktuālo krātuvē, uzdot jautājumus par krātuves darbību un ziņot par kļūmēm tās darbībā u. c.
 3. Nereģistrēti lietotāji.
  Šie lietotāji var piekļūt visiem tur publicētajiem materiāliem, dalīties ar tiem, lasīt diskusijas, ziņot par kļūmēm krātuves darbībā tās uzturētājiem.

Kā reģistrēties?

Atbilde:

Izglītības darbinieki krātuvē var reģistrēties, izmantojot VIIS, tādējādi iegūstot visplašākās krātuves lietotāja tiesības. Šādi reģistrēties ir iespējams, izmantojot savus E-klase vai Mykoob lietotāja datus, vai Latvija.lv.

Pēc veiksmīgas reģistrācijas, izmantojot VIIS, var piesaistīt kādu no saviem sociālo tīklu kontiem (Facebook, Twitter, Draugiem.lv vai Google). Tas ļaus turpmāk krātuvē ātri ienākt, izmantojot sociālā tīkla kontu.

Citi interesenti, uzņēmumi un organizācijas krātuvē var reģistrēties, norādot vārdu un uzvārdu (privātpersonu gadījumā) vai uzņēmuma / organizācijas nosaukumu un e-pastu. Pēc reģistrēšanās uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite reģistrācijas apstiprināšanai.

Uzņēmumiem / organizācijām pilnīgai reģistrācijas pabeigšanai jānosūta arī e-pasts uz mape@skola2030.lv.

Ko šeit var atrast?

Atbilde:

Digitālo resursu krātuve mape.skola2030.lv ir brīvpieejas bezmaksas resurss, kurā vienkopus pieejami Valsts izglītības satura centra, pedagogu, kā arī uzņēmumu un organizāciju (t. sk. nevalstisko) veidoti mācību un metodiskie līdzekļi un citi noderīgi materiāli. 

Krātuves fundamentu veido mācību un metodiskie līdzekļi, kas apkopoti katalogā.

Visi publicētie materiāli pieejami kā atsevišķas materiālu kartītes vai kā materiālu mapes. Piemēram, viena 3. klases matemātikas temata faili ir apkopoti kartītē, bet visi 3. klases matemātikas temati ir apkopoti mapē. Jebkurus materiālus ērti var atlasīt un atrast ar filtra palīdzību, kā arī tos var meklēt pēc sasniedzamā rezultāta.

Sadaļā Jaunumi ir pieejami raksti par aktuālajiem krātuvē publicētajiem materiāliem. 

Sadaļa Skolotāji runā ir platforma, kurā skolotāji var iesaistīties diskusijās gan par materiāliem, gan mācību saturu, gan citiem aktuāliem jautājumiem.

Vai es varu publicēt materiālu?

Atbilde:

Mācību resursu krātuvē savus materiālus var ievietot pedagogi, skolu vadītāji un organizācijas.

Pedagogi un skolu vadītāji var izvietot savus materiālus reģistrējoties (sk. atbildi uz jautājumu "Kā reģistrēties?").

Savukārt organizācijas var publicēt savus materiālus, reģistrējoties un tālāk sazinoties ar mums pa e-pastu mape@skola2030.lv.

Kā ievietot savu materiālu?

Atbilde:
 1. Spiediet Pievienot materiālu.
 2. Ievelciet failus tam paredzētajā laukumā.
 3. Ievadiet saiti uz Youtube vai citu avotu un spiediet Pievienot, ja vēlaties parādīt, ka tā ir daļa no materiāla. Atkārtojiet šo darbību, lai materiālam pievienotu visas nepieciešamās saites. Pievienot saiti ir īpaši noderīgi, kad autortiesības neļauj materiālu pārpublicēt.
 4. Pievienojiet materiāla titulbildi, ja ir pieejams attēls, kas Jums pieder.
 5. Ievadiet materiāla nosaukumu un aprakstu.
 6. Ja nepieciešams, mainiet materiālā redzamo failu un saišu secību.
 7. Ja nepieciešams, mainiet materiālu failu nosaukumus.
 8. Norādiet materiālu tipu katram pievienotajam failam un katrai saitei, izvēloties no saraksta. Ja sarakstā neviens no tipiem neatbilst, ievadiet jaunu un spiediet Izveidot jaunu.
 9. Spiediet Tālāk.
 10. Atzīmējiet pazīmes, kas raksturo materiālu kopumā.
 11. Spiediet Tālāk.
 12. Pievienojiet līdzautorus, ja tādi ir.
 13. Apstipriniet, ka ievērojāt autortiesības.
 14. Atzīmējiet, kādas tiesības lietot Jūsu augšupielādētos materiālus Jūs dodat citiem.
 15. Atzīmējiet, vai materiālam pievienotas saites uz maksas materiāliem.
 16. Spiediet Tālāk.
 17. Publicējiet materiālu.
 18. Ja iespējams, pievienojiet materiālu kādai mapei.

Kā dalīties ar savu vai citu veidotu materiālu?

Atbilde:

Atveriet jebkuru materiāla kartīti vai materiālu mapi un spiediet Dalīties ar materiālu.

Tālāk nosūtiet materiālu, izmantojot sociālo tīklu, vai nosūtiet doto saiti, izmantojot savu e-pastu.

Kā izveidot savu portfolio?

Atbilde:

Ja esat pedagogs vai skolas vadītājs, reģistrējieties un ievietojiet savus materiālus, kas būtu vērtīgi citiem (sk. atbildi uz jautājumu "Kā ievietot savus materiālus?").

Grupējiet savus materiālus mapēs, lai citi tās var atrast vienkopus. Piemēram, varat grupēt materiālus veselam mācību priekšmetam.

Ja vēlaties veidot mapi veselam mācību priekšmetam, vispirms izveidojiet atsevišķas materiālu kartītes vienam tematam, augšupielādējot visus uz to attiecināmos failus. Šādā veidā izveidojiet materiālu kartītes katram tematam. Tālāk apvienojiet šīs materiālu kartītes mapē.

Jūsu darbu pozitiīvi novērtēs skolēni, vecāki, jaunie un pieredzējušie pedagogi un skolu vadītāji.

Kā savā kontā pieglabāt citu autoru materiālus?

Atbilde:

Jūs varat izveidot materiālu mapes, kurās apkopot citu autoru publicētos materiālus. 

Atveriet materiāla kartīti un spiediet Pievienot mapei. Izveidojiet mapi un piešķiriet tai nosaukumu vai pievienojiet materiālu jau esošai mapei.

Ja vēlaties pieglabāt citu autoru jau izveidotu mapi ar materiāliem, spiediet Pieglabāt mapi.

Vai es varu sazināties ar materiāla autoru?

Atbilde:

Ja esat pedagogs vai organizāciija, Jūs varat sazināties ar materiālu autoriem, vispirms reģistrējoties (sk. atbildi uz jautājumu "Kā reģistrēties?").

Tālāk atveriet materiāla autora profilu un spiediet Nosūtīt ziņu.

Kad materiāla autors atbildēs, šī ziņa parādīsies Jūsu Sarakstēs lapas labajā augšējā stūrī. 

Kā es varu atrast materiālu?

Atbilde:

Materiālus var atrast, izmantojot filtru, meklēšanas logu vai sasniedzamo rezultātu tabulu. 

Atveriet Mācību un metodisko līdzekļu katalogu un ievadiet vārdu vai frāzi meklēšanas logā. Tālāk varat sašaurināt materiālu sarakstu, izmantojot filtru. Veicot vairākas izvēles filtrā, materiālu saraksts arvien sašaurināsies.

Ja vēlaties atrast materiālus, kas paredzēti noteiktam sasniedzamajam rezultātam, atveriet Sasniedzamie rezultāti. Tālāk izvēlieties izglītības pakāpi, mācību jomu un sasniedzamo rezultātu.

Kā uzzināt, vai ir publicēti jauni materiāli?

Atbilde:

Lai redzētu visus jaunākos materiālus Mācību un metodisko līdzekļu katalogā, lapas labajā augšējā stūrī atzīmējiet Jaunākie vispirms.

Ja vēlaties uzzināt par jaunākajiem materiāliem no konkrēta autora, vispirms reģistrējieties un atzīmējiet Saņemt jaunumus, atverot jebkuru autora izveidoto materiālu vai atverot autora profila lapu.

Kā zināt, kuri materiāli ir visvērtīgākie?

Atbilde:

Kopējais materiāla vērtējums redzams gan uz materiāla kartītes, gan atverot materiālu. Vērtējumu norāda zvaigznīšu skaits. Atverot materiālu, redzams vērtējums par katru vērtēšanas kritēriju atsevišķi. Zemāk atradīsiet arī pedagogu rakstisko vērtējumu, ja tāds ir pievienots.

Pedagogiem, kas ir reģistrējušies krātuvē, ir iespēja vērtēt materiālus gan ar vērtējumu 5 zvaigznīšu skalā, gan rakstiski ar komentāru. Atveriet materiāla kartīti, atzīmējiet atbilstošo vērtējumu ar zvaigznītēm un ierakstiet Jūsu vērtējumu komentāra laukā. Komentārs ir ļoti nozīmīgs materiāla turpmākai uzlabošanai.

Kā es varu iegūt metodisko palīdzību?

Atbilde:

Lai saņemtu atbalstu no citiem pedagogiem, lūdzam reģistrēties.

Sadaļā Skolotāji runā spiediet Uzdot jautājumu un ierakstiet savu jautājumu vai pārdomas. Esiet pacietīgi un sagaidiet atbildes ziņu no citiem pedagogiem.

Ja pamanāt, ka kāds pedagogs uzdod Jums interesējošu jautājumu, atcerieties nospiest Sekot sarunām lapā, kurā notiek sarakste. Turpmāk saņemsiet ziņu, kad kāds būs ierakstījis atbildi.

Ja Jūs interesē un vēlaties saņemt ziņas par visām sarunām veselā kategorijā, piemēram, par valodu mācību jomu, izvēlieties konkrēto kategoriju un spiediet Sekot sarunām. Turpmāk saņemsiet ziņu, kad kāds būs pievienojis jautājumu vai ierakstījis atbildi šajā kategorijā.

Kā saņemt palīdzību, ja man kaut kas neizdodas?

Atbilde:

Ja neatrodat atbildi nevienā no iepriekšminētajiem skaidrojumiem, dodieties uz sadaļu Pajautā mums. Lai uzdodu mums jautājumu, Jums jāiereģistrējas.

Ja pamanāt, ka sistēmā rodas kļūme, dodieties uz sadaļu Sistēmas problēmas pieteikšana.

29

Mācību materiāli

1

Mapes

605

Pedagogi

2208

Lietotāji