Speciālā izglītība. 4.9. Pasaule. Kā, iepazīstot literārus darbus un citus avotus par svešām zemēm un valstīm, veido piederības izjūtu dzimtajai vietai?


4

Lejupielādēt visu

Pasaule. Kā, iepazīstot literārus darbus un citus avotus par svešām zemēm un valstīm, veido piederības izjūtu dzimtajai vietai?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Pasaule literārajos darbos

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Ceļošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pasaule. Kā, iepazīstot literārus darbus un citus avotus par svešām zemēm un valstīm, veido piederības izjūtu dzimtajai vietai? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

4

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-12-28
Skatīt LICENCI