2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija?


9

Lejupielādēt visu

Kāpēc nepieciešama enerģija?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāpēc nepieciešama enerģija? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kā veidot modeli enerģijas ieguves palielināšanai?

Mācīšanās stratēģijas

3

Kā taupīt enerģiju mājās?

Atgādne

4

Spēle “Kā taupīsi, tā dzīvosi!”

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kas ir siltuma avoti?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Skaidro enerģijas nepieciešamību un pāreju no viena veida citā

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kāpēc nepieciešama enerģija? Vārdnīca

Vārdnīca

8

Kāpēc nepieciešama enerģija? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats sniedz zināšanas un priekšstatus par enerģijas avotu daudzveidību, enerģijas daudzveidību un dažādu enerģijas veidu izmantošanu sadzīvē. Liela uzmanība veltīta enerģijas taupīšanas nepieciešamībai. Skolēni veido izpratni par drošības noteikumu ievērošanu dažādās situācijās.

Materiālu veidoja
2021-04-20
Skatīt LICENCI