7.2. Es, mani draugi un draugu draugi. Kā iedala teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro, rakstot neformālu vēstuli?


7

Lejupielādēt visu

Es, mani draugi un draugu draugi. Kā iedala teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro, rakstot neformālu vēstuli?

Norādījumi skolotājiem

1

Es, mani draugi un draugu draugi. Kā iedala teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro, rakstot neformālu vēstuli? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums

Atgādne

3

Formāla un neformāla vēstule

Atgādne

4

Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Gatavošanās diskusijai, tās norise un kopsavilkums

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Es, mani draugi un draugu draugi. Kā iedala teikumus pēc uzbūves? Ko ievēro, rakstot neformālu vēstuli? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2022-04-12
Skatīt LICENCI