2.1. Rudens tēli mūzikā. Kādus mūzikas izteiksmes līdzekļus es varu izmantot, lai ar balsi un instrumentiem veidotu “skaņu gleznas” ar rudens dabas tēliem?


10

Lejupielādēt visu

Rudens tēli mūzikā. Kādus mūzikas izteiksmes līdzekļus es varu izmantot, lai ar balsi un instrumentiem veidotu “skaņu gleznas” ar rudens dabas tēliem?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Rudens tēli mūzikā. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Vingrināšanās uzdevumi tonikas trijskaņa nostiprināšanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dziedāšana pēc dzirdes un pēc notīm ar pavadījuma pievienošanu

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Skandēšana un skaņu gleznu radīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Mūzikas klausīšanās uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Vingrināšanās uzdevumi. Nošu rakstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Noturīgās pakāpes, tonikas trijskanis

Atgādne

8

Temata “Rudens tēli mūzikā” apguve

Materiāli vērtēšanai
Pieejams tikai skolotājiem

9

Rudens tēli mūzikā. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

10

Tematā iekļautie mācību materiālu piemēri

• Temata atsegums skolēnam • Uzdevumi/vingrinājumi “Rudens tēli mūzikā” • Materiāli vērtēšanai “Temata “Rudens tēli mūzikā” apguve” • Atgādne “Rudens tēli mūzikā

Materiālu veidoja
2021-03-15
Skatīt LICENCI