6.5. Mājas. Kā tiek veidots dramaturģisks darbs, kurā īpaša nozīme ir māju vides attēlojumam?


6

Lejupielādēt visu

Mājas. Kā tiek veidots dramaturģisks darbs, kurā īpaša nozīme ir māju vides attēlojumam?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Mājas. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Lugas fragmenta iestudējums

Mācīšanās stratēģijas

3

Lugas ainas izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Lugas epizodes atveidojuma vērtēšana

Materiāli vērtēšanai

5

Mājas. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Apgūstot šo tematu, skolēni turpina padziļināt priekšstatu par dramatiska darba uzbūvi. Atbilstoši reālajai klases situācijai skolotājs var izvēlēties strādāt gan ar A. Brigaderes lugu, gan A. Upīša stāstu vai abu darbu fragmentiem. Pirms darba klasē skolēniem patstāvīgi jāiepazīstas ar lugas vai stāta tekstu pilnībā.

Materiālu veidoja
2021-07-05
Skatīt LICENCI