2.4. Kā laika rēķini palīdz plānot?


7

Lejupielādēt visu

Kā laika rēķini palīdz plānot?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā laika rēķini palīdz plānot? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Laika rēķini un plānošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā laika rēķini palīdz plānot?

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Cik rāda pulkstenis?

Atgādne

5

Cik dienu mēnesī?

Atgādne

6

Kā laika rēķini palīdz plānot? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats ir būtisks, jo tajā skolēns mācās mērīt laiku, lasīt informāciju, kas satur norādes par laiku, izmantot to aprēķinos, saistot iegūtās zināšanas un prasmes ar praktiskām regulārām vai ikdienas norisēm, šo informāciju pierakstīt, parādīt un izmantot darbību plānošanai.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI