Speciālā izglītība. 4.5. Gadalaiku valoda. Kā meklēt un novērtēt informāciju? Kā rakstīt dialogu, vēstījumu, lietojot uzrunu vai uzrunas grupu?


6

Lejupielādēt visu

Gadalaiku valoda. Kā meklēt un novērtēt informāciju? Kā rakstīt dialogu, vēstījumu, lietojot uzrunu vai uzrunas grupu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Pievieno vārdam atbilstošu sinonīmu!

Mācību spēle

2

Gadalaiku valoda

Materiāli vērtēšanai

3

Vārda sastāvs

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Laikapstākļi

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Gadalaiku valoda. Kā meklēt un novērtēt informāciju? Kā rakstīt dialogu, vēstījumu, lietojot uzrunu vai uzrunas grupu? | Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Materiālu veidoja
2021-01-27
Skatīt LICENCI