5.5. Tradīcijas


9

Lejupielādēt visu

Tradīcijas

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Tradīcijas. Temata atsegums skolēnam.

Temata atsegums skolēnam

2

Tēlu sistēmas izveide. Mācīšanās stratēģija

Mācīšanās stratēģijas

3

Ģimenes vērtību aktualizācija

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Brīnumu pasakas uzbūve

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Pasakas interpretācija citās mākslās

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Prasmju pašvērtējums

Materiāli vērtēšanai

7

Radošā darba – pašu rakstītas brīnumu pasakas – vērtēšana

Kritēriju lapa

8

Tradīcijas. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Latviešu tautas pasakās un sakāmvārdos atklājas ģimenes attiecības un vērtības.

Materiālu veidoja
2021-04-09
Skatīt LICENCI