4.1. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?


9

Lejupielādēt visu

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vardes attīstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Augu attīstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Tauriņa attīstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kādi ir dzīvnieku selekcijas mērķi?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Augu pavairošanas veidu salīdzināšana

Pētniecības / Laboratorijas darbs

7

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi? Vārdnīca

Vārdnīca

8

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Apgūstot tematu, skolēni veido izpratni par dzīvo organismu vairošanos, augšanu un attīstību un selekcijas nozīmi cilvēku dzīvē.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI