4.1. Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?


10

Lejupielādēt visu

Dabaszinības 4.-6. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Vardes attīstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Augu attīstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Tauriņa attīstība

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kādi ir dzīvnieku selekcijas mērķi?

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Augu pavairošanas veidu salīdzināšana

Pētniecības / Laboratorijas darbs

8

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi? Vārdnīca

Vārdnīca

9

Kā vairojas, aug un attīstās dzīvie organismi? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

10

Kāpēc šis temats ir būtisks? Apgūstot tematu, skolēni veido izpratni par dzīvo organismu vairošanos, augšanu un attīstību un selekcijas nozīmi cilvēku dzīvē.

Materiālu veidoja
2022-01-07
Skatīt LICENCI