Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds?


12

Lejupielādēt visu

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds?

Temata atsegums skolēnam

2

Kā veido daudzstūri?

Mācīšanās stratēģijas

3

Kā grupē objektus?

Mācīšanās stratēģijas

4

Ģeometrisko figūru grupēšana pēc kopīgas pazīmes

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Objektu novietojums un virzieni telpā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā raksturo un salīdzina?

Atgādne

7

Kā sauc figūru?

Atgādne

8

Kā stāsta, kur atrodas objekts?

Atgādne

9

Kā zīmē daudzstūri?

Atgādne

10

Cik?

Atgādne

11

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

12

Pirmais matemātikas temats skolā. Temata būtība ir aktualizēt un precizēt pirmsskolā apgūto par skaitļiem un figūrām: aprakstīt novēroto, paskaidrot savas darbības un domas. Būtiski pārliecināties, vai skolēns saprot to, ko dara (ko prot izdarīt) – vai izprot plānotā skolēnam sasniedzamā rezultāta konkrētās ziņas jēgu.

Materiālu veidoja
Versija : 2020-06-10 17:10:52
flagZiņot

MATERIĀLU atļauts izmantot izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos un pārveidot to. Izmantojot MATERIĀLU LICENCĒ norādītajos veidos, atsaucē norādiet AUTORU, MATERIĀLA nosaukumu un saiti uz šo lapu!

Skatīt LICENCI

Papildu informācija par materiālu