5.4. Manas ielas/pagasta vēstījums. Kāda ir valoda apkārtējā vidē?


8

Lejupielādēt visu

Manas ielas/pagasta vēstījums.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Manas ielas/pagasta vēstījums. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Pienākumu sadale grupās

Atgādne

3

Vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo vārdu jeb vispārinātājvārdu

Mācīšanās stratēģijas

4

Informācijas iegūšana, salīdzināšana un sistematizēšana pēc paša izvēlētiem kritērijiem

Mācību projekts

5

Pašvērtējuma lapa

Materiāli vērtēšanai

6

Vārdnīca

Vārdnīca

7

Manas ielas/pagasta vēstījums. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Visi komplektā piedāvātie mācību materiāli nav jānodrošina kā darba lapas, t. i., kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI