Vidusskola. 5. Inovatīva ekonomika


10

Lejupielādēt visu

Inovatīva ekonomika

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Inovatīva ekonomika. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Biznesa idejas prezentācijas tehnika – “NABC metode”

Mācīšanās stratēģijas

3

Valstu attīstības indeksi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Inovatīva ekonomika. Atgādne

Atgādne

5

Aprites ekonomikas modelis

Atgādne

6

Ražošana: ražīgums, rentabilitāte un izmaksas.

Atgādne

7

Finanšu pratība. Kritēriju apraksts

Materiāli vērtēšanai

8

Inovatīva ekonomika. Vārdnīca

Vārdnīca

9

Inovatīva ekonomika. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temata apguves laikā skolēniem būs iespēja izprast uzņēmēja lomu inovatīvas ekonomikas attīstības veicināšanā, kas ir viens no priekšnoteikumiem labklājīgas un ilgtspējīgas valsts veidošanā. Vienlaikus skolēni tiks rosināti īstenot savas radošās idejas, tās pārvēršot pievienotajā vērtībā, analizēt un kritiski izvērtēt ekonomiskos procesus valstī un pasaulē un saskatīt savas iespējas tos ietekmēt.

Materiālu veidoja
2021-04-27
Skatīt LICENCI