8.1. Popkultūra un reklāma. Kā uzrunāt, aicināt, ietekmēt cilvēkus ar reklāmas palīdzību?


6

Lejupielādēt visu

Popkultūra un reklāma.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Popkultūra un reklāma. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Popkultūra, arī populārā (masu) kultūra

Uzskates līdzeklis

3

Popkultūra un reklāma. Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Popkultūra un reklāma. Kritētiju lapa

Kritēriju lapa

5

Popkultūra un reklāma. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Temata apguves mērķis: radīt mūsdienīgu reklāmu kādā no mākslas veidiem, iedvesmojoties no popkultūras. Jēdzieni: popkultūra, interpretācija, subkultūra, kičs, masveida produkcija.

Materiālu veidoja
2021-08-19
Skatīt LICENCI