Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kas ir lielāki nekā 10?


9

Lejupielādēt visu

Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kas ir lielāki nekā 10?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kas ir lielāki nekā 10?

Temata atsegums skolēnam

2

Kā orientēties simta kvadrātā?

Mācīšanās stratēģijas

3

Kā veidojas skaitļa nosaukums un pieraksts?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā pieraksta skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?

Atgādne

5

Kā mēra garumu centimetros un decimetros?

Atgādne

6

Kā salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?

Atgādne

7

Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?

Nobeiguma vērtēšanas darbs

8

Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kas ir lielāki nekā 10? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Temata apguves mērķis ir veidot skolēnam “skaitļu izjūtu” un izpratni par decimālo skaitīšanas sistēmu, atbilstību starp konkrēto objektu kopumu, pierakstīto skaitli un tā vārdisko nosaukumu skaitļiem līdz 100. Salīdzinot skaitļus un veidojot to virknes, skolēns mācīsies izmantot dažādus modeļus un saskatīt likumsakarības.

Materiālu veidoja
Versija : 2020-07-28 13:12:13
flagZiņot

MATERIĀLU atļauts izmantot izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos un pārveidot to. Izmantojot MATERIĀLU LICENCĒ norādītajos veidos, atsaucē norādiet AUTORU, MATERIĀLA nosaukumu un saiti uz šo lapu!

Skatīt LICENCI

Papildu informācija par materiālu