Kā mēra garumu un kā iegūt simetrisku figūru?


11

Lejupielādēt visu

Kā mēra garumu un kā iegūt simetrisku figūru?

Norādījumi skolotājiem

1

Kā mēra garumu un kā iegūt simetrisku figūru?

Temata atsegums skolēnam

2

Kā iegūst simetriskas figūras?

Mācīšanās stratēģijas

3

Kā mēra garumu?

Atgādne

4

Kā nosaka, cik pietrūkst līdz noteiktam skaitam?

Atgādne

5

Kā salīdzina figūru garumus?

Atgādne

6

Kā uzzīmē noteikta garuma nogriezni?

Atgādne

7

Kas ir nogrieznis? Kas ir lauzta līnija?

Atgādne

8

Garuma mērīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Kā mēra garumu?

Nobeiguma vērtēšanas darbs

10

Kā mēra garumu un kā iegūt simetrisku figūru? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

11

Temata ietvaros skolēns sāk apgūt prasmi mērīt garumu, kas turpmāk noderēs citu lielumu mērīšanā, prasme mērīt ir ļoti svarīga dabaszinību apguvē. Otrs būtisks uzsvars ir vērsts uz izpratni par simetriskumu kā specifisku figūru īpašību, ko skolēns iepazīst, praktiski darbojoties.

Materiālu veidoja
Versija : 2020-07-28 13:17:03
flagZiņot

MATERIĀLU atļauts izmantot izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos un pārveidot to. Izmantojot MATERIĀLU LICENCĒ norādītajos veidos, atsaucē norādiet AUTORU, MATERIĀLA nosaukumu un saiti uz šo lapu!

Skatīt LICENCI

Papildu informācija par materiālu