2.3. Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?


7

Lejupielādēt visu

Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Kā veidot vienas pakāpes domu karti?

Mācīšanās stratēģijas

4

Kā apkopot rakstiski izteiktos viedokļus?

Mācīšanās stratēģijas

5

Noteikumi spēlēs un ikdienā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks?

1.2. tematā skolēni pirmo reizi darbojās ar noteikumiem, veidoja noteikumu sarakstu klasē. Šis temats turpina noteikumu izzināšanu, akcentējot uzvedību sabiedriskās vietās. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā cilvēki ir vienojušies par kopīgiem likumiem un noteikumiem. Likumi, noteikumi un etiķete mūs ierobežo, tajā pašā laikā arī palīdz sadzīvot un baudīt labumus jebkurā sabiedriskā vietā. Ievērot noteikumus ir jāmācās.

Materiālu veidoja
2021-03-30
Skatīt LICENCI