7.3. Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?


15

Lejupielādēt visu

Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju? Vārdnīca

Vārdnīca

3

Darbs, enerģija

Praktiskais darbs

4

Deformēts ķermenis

Praktiskais darbs

5

Kādā augstumā pacelts ķermenis

Praktiskais darbs

6

Kustībā esošs ķermenis

Praktiskais darbs

7

Elektrība

Praktiskais darbs

8

Reaktīvā kustība

Praktiskais darbs

9

Enerģijas pārvērtības

Praktiskais darbs

10

Enerģijas iegūšana, uzkrāšana un pārvēršana

Atgādne

11

Dizaina procesa posmi

Atgādne

12

Snieguma līmeņu apraksts temata “Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?” praktiskajiem darbiem

Kritēriju lapa

13

Snieguma līmeņu apraksts temata “Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju?” projekta darbam

Kritēriju lapa

14

Kā iegūst, uzkrāj un pārvērš enerģiju? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

15

Kāpēc šis temats ir būtisks? Skolēni apgūs zināšanas un iemaņas, kuras saistītas ar enerģijas ieguvi, uzkrāšanu un pārvēršanu. Vispirms nepieciešams aktualizēt paveikta darba pazīmes (ķermeņu pārvietošana vai deformācija, sasilšana, gaismas izdalīšanās). Pēc tam skolēni pakāpeniski iepazīstas ar enerģijas avotiem (kādā augstumā pacelts ķermenis, kustībā esošs ķermenis, deformēts ķermenis, gaisma, elektrība, siltums), katram no tiem noskaidrojot parametrus, no kuriem atkarīgs enerģijas daudzums. Svarīgi iepazīties ar inženiertehniskajiem risinājumiem, ar kādiem būtu iespējams uzkrāt konkrēto enerģijas veidu. Temata beigās būtiski noskaidrot, ar kādiem inženiertehniskajiem risinājumiem iespējams enerģiju pārvērst no viena veida citā ērtākai lietošanai.

Materiālu veidoja
2020-12-15
Skatīt LICENCI