5.7. Kā lieto decimāldaļas un procentus?


10

Lejupielādēt visu

Kā lieto decimāldaļas un procentus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā lieto decimāldaļas un procentus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Decimāldaļu saskaitīšana un atņemšana

Mācīšanās stratēģijas

3

Procentu aprēķināšana

Mācīšanās stratēģijas

4

Decimāldaļu un procentu lietošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Decimāldaļu attēlošana

Atgādne

6

Parastās daļas pārveidošana decimāldaļā un procentos

Atgādne

7

Decimāldaļu atlikšana uz skaitļu taisnes

Atgādne

8

Kā lieto decimāldaļas un procentus?

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

9

Kā lieto decimāldaļas un procentus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

10

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Temats ir ļoti būtisks ar to, ka skolēns apgūst daļu pierakstu decimāldaļas veidā. Gan turpmākajā mācību procesā visos mācību priekšmetos, gan dzīvē daļskaitļi pamatā ir sastopami decimāldaļu veidā, līdz ar to ir svarīgi iemācīties veikt visas nepieciešamās darbības ar decimāldaļām. Turklāt skolēnam veidojas izpratne par procentiem un sektora diagrammas veidošanu – tematā apgūtais tiek izmantots visā turpmākajā mācību procesā jebkurā jomā un reālās dzīves situācijās.

Materiālu veidoja
2022-01-26
Skatīt LICENCI