4.5. Fotografēšana. Kā vērtēt un fotografēt mākslas un kultūras objektus?


7

Lejupielādēt visu

Fotografēšana. Kā vērtēt un fotografēt mākslas un kultūras objektus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Fotografēšana. Kā vērtēt un fotografēt mākslas un kultūras objektus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Fotogrāfijas un buklets

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Ieteikumi fotografēšanai

Atgādne

4

Fotografēšana. Uzskates līdzeklis

Uzskates līdzeklis

5

Fotografēšana un buklets

Kritēriju lapa

6

Fotografēšana. Kā vērtēt un fotografēt mākslas un kultūras objektus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Vizuālā māksla 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-12-02
Skatīt LICENCI