Vidusskola. 7. Cietu ķermeņu kustība un mijiedarbība.


7

Lejupielādēt visu

Cietu ķermeņu kustība un mijiedarbība.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Cietu ķermeņu kustība un mijiedarbība. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vienmērīgi paātrinātas kustības raksturojums

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Paātrinātas kustības pētīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā raksturot kustību, izmantojot kustības grafikus?

Mācīšanās stratēģijas

5

Cietu ķermeņu kustība un mijiedarbība. Vārdnīca

Vārdnīca

6

Cietu ķermeņu kustība un mijiedarbība. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Kāpēc šis temats ir būtisks? Ķermeņu kustību maina spēki, kas iedarbojas uz ķermeni. Atkarībā no spēku darbības ķermeņa kustība var būt vienmērīga vai vienmērīgi paātrināta, un to raksturo ar ķermeņa veikto ceļu, kustības ātrumu, paātrinājumu un kustības laiku. Zinot kāda ir ķermeņa kustība un kādi spēki darbojas uz ķermeni, var prognozēt, kur ķermenis atradīsies noteiktā laika momentā. Tas var būt būtiski dažādās situācijās – piemēram, ja transportlīdzeklis bremzē, var prognozēt bremzēšanas ceļa garumu; var paredzēt, cik ilgs laiks paies ceļā u.tml., tāpēc skolēniem ir būtiski izprast kustības raksturlielumus un to savstarpējo saistību.

Materiālu veidoja
2021-03-04
Skatīt LICENCI