1.4. Dabas ainavas mūzikā. Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas emocijas?


7

Lejupielādēt visu

Dabas ainavas mūzikā. Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas emocijas?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Dabas ainavas mūzikā. Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas emocijas? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Stabules un bungu atpazīšana skaņdarbos

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Pakāpju 4 (IV), 7 (VII), 1 (I’) un nošu fa, si, do’ apguve

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Latviešu tradicionālo svētku iepazīšana. Metenis. Lieldienas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Polkas mūzikas apguve

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Dabas ainavas mūzikā. Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas emocijas? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-12-21
Skatīt LICENCI