Sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu starpdisciplinārs saturs, beidzot 9. klasi. Valsts pārbaudes darba programma un paraugs


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainību un pēctecību. Programmā skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, izmantojamie palīglīdzekļi.

Materiālu veidoja
2022-08-26
Skatīt LICENCI