Kustību rotaļas un spēles 1. - 3. klasei


8

Lejupielādēt visu

Kustību rotaļas un spēles

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kustību rotaļas un spēles. Temata atsegtums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Kustību rotaļas un spēles. Mācīšanās stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

3

Kustību rotaļas un spēles. Uzdevumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Darbojoties rotaļās, es varu...

Atgādne

5

Kustību rotaļas un spēles. Materiali vērtēšanai.

Materiāli vērtēšanai

6

Kustību rotaļas un spēles. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Kustību rotaļas un spēles. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis modulis ir būtisks?

Piedaloties kustību rotaļās un spēlēs, skolēns sekmē gan savas fiziskās, gan intelektuālās spējas. Ar rotaļu palīdzību skolēns izzina kultūrvidi, sevi, pasauli, lietas, parādības un sakarības. Rotaļas māca, attīsta, izklaidē un sniedz atpūtu. Rotaļu laikā notiek emociju paušana aktīvā darbībā, sevis kritiska novērtēšana, sadarbība ar citiem dalībniekiem, izejas meklēšana no neparedzētām situācijām, savukļūdu saskatīšana, lai nevainotu citus savā neveiksmē.

Materiālu veidoja
2021-04-07
Skatīt LICENCI