5.5. Kora mūzika pasaulē un Latvijā. Kāda ir mana kora dziedāšanas pieredze?


10

Lejupielādēt visu

Kora mūzika pasaulē un Latvijā. Kāda ir mana kora dziedāšanas pieredze?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kora mūzika pasaulē un Latvijā. Kāda ir mana kora dziedāšanas pieredze? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Muzikālās darbības veidi

Uzskates līdzeklis

3

Kora dziedāšanas tradīciju izpēte

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Mūzikas teorijas elementu apguve

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Vingrinājumi harmoniskās dzirdes attīstīšanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Vingrinājumi taktēšanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Vingrināšanās uzdevumi stājai, elpošanai

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Ko es esmu iemācījies? Skolēna pašnovērtējums

Materiāli vērtēšanai

9

Kora mūzika pasaulē un Latvijā. Kāda ir mana kora dziedāšanas pieredze? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Tematā iekļautie mācību materiālu piemēri

  • Temata atsegums skolēnam
  • Uzskates līdzeklis. “Muzikālās darbības veidi”
  • Uzdevumi/vingrinājumi. “Kora dziedāšanas tradīciju izpēte”
  • Uzdevumi/vingrinājumi. “Mūzikas teorijas elementu apguve”
  • Uzdevumi/vingrinājumi. “Vingrinājumi harmoniskās dzirdes attīstīšanai”
  • Uzdevumi/vingrinājumi. “Vingrinājumi taktēšanai”
  • Uzdevumi/vingrinājumi. “Vingrināšanās uzdevumi stājai, elpošanai”
  • Materiāli vērtēšanai. “Ko es esmu iemācījies? Skolēna pašnovērtējums”
Materiālu veidoja
2021-03-01
Skatīt LICENCI