Speciālā izglītība. 1.1. Ko nozīmē būt skolēnam?


7

Lejupielādēt visu

Sociālās zinības 1.–9. klasei. Mācību un metodiskais līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Ko nozīmē būt skolēnam?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Emocijas

Mācību spēle

3

Nosauc objektus!

Mācību spēle

4

Ko nozīmē būt skolēnam?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Es skolā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Ko nozīmē būt skolēnam? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

“Ko nozīmē būt skolēnam?” ir pirmais temats sociālajās zinībās 1. klasē. Skolēns pēta klases telpu, skolu un tās apkārtni, iepazīstas ar klases un skolas iekšējās kārtības noteikumiem, lai apgūtu savu jauno sociālo lomu – skolēns – un ar to saistīto uzvedību, pienākumus un tiesības. Skolotājs nosaka sasniedzamā rezultāta atbilstību, ņemot vērā katra skolēna ar garīgās attīstības traucējumiem veselības stāvokli, izziņas procesu attīstību, spējas, iepriekšējo pieredzi.

Materiālu veidoja
2022-04-11
Skatīt LICENCI