3.3. Kā veido vietas plānu?


8

Lejupielādēt visu

Kā veido vietas plānu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā veido vietas plānu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā reizina ar 10 un 100?

Atgādne

3

Plāns

Atgādne

4

Reizināšana un dalīšana ar 10 un 100

Mācīšanās stratēģijas

5

Telpas plāna zīmēšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā veido vietas plānu? Nobeiguma vērtēšanas darbs

Nobeiguma vērtēšanas darbs
Pieejams tikai skolotājiem

7

Kā veido vietas plānu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

8

Temata apguves mērķis ir pilnveidot prasmi veikt mērījumus un izmantot tos, veidojot telpas samazinātu attēlu – plānu. Attīstīt ģeometrisko iztēli, praktiski darbojoties ar plaknes un telpiskām figūrām. Temata ietvaros apgūtās zināšanas tiks izmantotas dabaszinību kursā, veidojot apkārtnes plānu, un vēlāk, mācoties par kartēm un mērogu.

Materiālu veidoja
2021-05-05
Skatīt LICENCI