Speciālā izglītība. 7.-9. klase. Tekstils. Kā auž izstrādājumu?


7

Lejupielādēt visu

Tekstils. Kā auž izstrādājumu?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Tekstils. Kā auž izstrādājumu? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Rakstu paraugi

Atgādne

3

Austie izstrādājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kā auž izstrādājumu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Tekstils. Kā auž izstrādājumu? Vārdnīca

Vārdnīca

6

Tekstils. Kā auž izstrādājumu? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Temata kopsavilkums Mācību līdzeklis veidots tā, lai atbilstu mācīšanās spējām skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Mācību temata apguves laikā skolēni turpina ievērot drošības noteikumus, kuri jāņem vērā darbā ar asiem priekšmetiem un kancelejas precēm. Temata apguves laikā skolēni padziļina izpratni par atkārtoti izmantojamiem materiāliem, rod iespēju tos izmantot, izgatavojot vienkāršas stelles. Tādējādi skolēniem rodas izpratne par to, lai radītu kaut ko jaunu, izmēģinātu dažādas rokdarbu tehnikas, nav jātērē nauda svarīgāko izejmateriālu iegādei. Papildinot šo tematu, skolotājs var paskaidrot, ka, piemēram, darbam ne vienmēr jāizvēlas jauna dzija, bet to var iegūt, izārdot vairs nevajadzīgus vai nolietotus adītus izstrādājumus. Svarīgi, lai skolotājs šo, tāpat kā visas turpmākās tēmas, sasaistītu ar reālo dzīvi, palīdzētu skolēniem veidot izstrādājumus, kurus uzreiz pēc to izgatavošanas var praktiski pielietot, jo skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir būtiski rast motivāciju darboties, un tas ir iespējams, ja viņi saprot, kāpēc tas būs noderīgs.

Materiālu veidoja
2021-08-31
Skatīt LICENCI