Mežotājs - pētnieciskā spēle


1

"Mežotājs" pētnieciskā spēle - https://mezotajs.lv/

Mācību un metodiskais līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem un skolēniem

1

“Mežotājs” pētnieciskā spēle nodrošina starpdisciplināru mācību procesu par meža apsaimniekošanu. Spēles uzdevums - izaudzēt ilgtspējīgu mežu par 100%! Digitālā līdzekļa saturs atspoguļo reālās dzīves situācijas, kas saistītas ar lēmumu pieņemšanu par mežu – skolēni veic mežkopja darba simulāciju. Līdzeklis satur pētnieciskā darba aprakstus un interaktīvus uzdevumus ar atgriezenisko skaiti un iespēju uzlabot savu rezultātu. Skolotājam ir iespēja uzaicināt skolēnus pildīt “Mežotāju” noteiktās grupās, izveidojot savas uzdevumu saites un sekojot līdzi uzaicināto skolēnu rezultātiem. Papildus skolotājiem ir iespēja savā “Mežotāja” kontā pieteikt savu klasi digitālajā kalendārā lauka pētījumam AS "Latvijas valsts meži" sagatavotajos parauglaukumos mežā un īstenot pilnā apjomā “Skola 2030” starpdisciplināro tematu „Pētījums mežā” 8. - 9. klasēm ģeogrāfijā, bioloģijā, matemātikā un tehnoloģijās.

Materiālu veidoja
2021-12-10
Skatīt LICENCI