7.1. Kādi vārdi palīdz aprakstīt darbības apstākļus un veidot strukturētu runu? (Apstākļa vārdi)


6

Lejupielādēt visu

Kādi vārdi palīdz aprakstīt darbības apstākļus un veidot strukturētu runu? (Apstākļa vārdi)

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Какие слова помогают описать обстоятельства деиˇствия и создать структурированную речь?

Temata atsegums skolēnam

2

Сюрпризы путешествия, или Пять сюрпризов из разных стран

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Стратегии создания творческоиˇ работы «Сюрпризы путешествия»

Mācīšanās stratēģijas

4

Правила оформления слайдов презентации

Atgādne

5

Kādi vārdi palīdz aprakstīt darbības apstākļus un veidot strukturētu runu? (Apstākļa vārdi). Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mazākumtautības (krievu) valoda 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI