Speciālā izglītība. 4.6. Telefonsarunu valoda. Kā izteikt savu viedokli un pamatot to? Kas jāzina un jāprot, rakstot instrukciju un ieteikumus?


7

Lejupielādēt visu

Telefonsarunu valoda. Kā izteikt savu viedokli un pamatot to? Kas jāzina un jāprot, rakstot instrukciju un ieteikumus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Mans mobilais tālrunis

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

Tālruņa lietošanas instrukcija

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Telefonsarunu etiķete

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Diena bez telefona

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Skolēna pašvērtējums

Materiāli vērtēšanai

6

Telefonsarunu valoda. Kā izteikt savu viedokli un pamatot to? Kas jāzina un jāprot, rakstot instrukciju un ieteikumus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

7

Komplekss sasniedzamais rezultāts. Lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atrod tajā galvenos vārdus un frāzes, atbild uz jautājumiem un uzdod jautājumus, nosaka teksta galveno domu un tekstā paustās idejas. (VL.6.1.1.3.) Iesaistās saziņā, ievērojot saziņas tematu, dalībniekus, vietu, laiku un nolūku. Izmanto piemērotus verbālos saziņas līdzekļus. (VL6.1.1.4.) Uztur dialogu, paužot savu viedokli un uzklausot citus. Piedaloties diskusijā, ir tolerants pret citu viedokli. (VL.6.1.1.5.) Ievēro runātāja un rakstītāja kultūru formālās un neformālās saziņas situācijās. (VL6.1.1.8.) Mācās pirms teksta veidošanas veikt piezīmes un plānot savu tekstu; mācās reflektēt par šo posmu, izvērtēt to un pārrunāt savas ieceres ar citiem. (VL.6.2.1.3.) Mācās veidot un pilnveidot savu tekstu, strādāt individuāli un sadarboties teksta rediģēšanas laikā. Mācās reflektēt par šo procesu, lai uzlabotu savu tekstu. (VL.6.2.1.7.) Mācās pamanīt mutvārdu runas atšķirības formālās un neformālās runas situācijās. (VL.6.2.1.8.) Mācās lietot atbilstošas pieturzīmes vienkāršos un saliktos teikumos. (VL6.3.1.8.)

Materiālu veidoja
2021-02-26
Skatīt LICENCI