7.5. Avīžu un žurnālu valoda. Kas raksturīgs preses izdevumu valodai?


6

Lejupielādēt visu

Avīžu un žurnālu valoda. Kas raksturīgs preses izdevumu valodai?

Norādījumi skolotājiem

1

Avīžu un žurnālu valoda. Kas raksturīgs preses izdevumu valodai? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Vārda nozīme. Ko nozīmē vārdi “avīze”, “laikraksts”, “žurnāls”?

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Avīžu un žurnālu nosaukumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Avīžu un žurnālu tekstu lasīšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Avīžu un žurnālu valoda. Kas raksturīgs preses izdevumu valodai? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Latviešu valoda 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2022-04-12
Skatīt LICENCI