Speciālā izglītība. Lasītprasmes novērtēšana 4.–6. klasei izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām – AcadienceTM (DIBELS Next)


6

Lejupielādēt visu

Lasītprasmes veicināšanas intervences nodarbību grāmata

Mācību un metodiskais līdzeklis

1

Pielikums. Darba burtnīca I daļa

Mācību un metodiskais līdzeklis

2

Pielikums. Darba burtnīca II daļa

Mācību un metodiskais līdzeklis

3

Stimulmateriālu burtnīca

Mācību un metodiskais līdzeklis

4

Pielikums. Spēļu komplekts

Mācību un metodiskais līdzeklis

5

Lasītprasmes attīstība skolēniem. Grāmata

Mācību un metodiskais līdzeklis

6

Diagnostikas rīks AcadienceTM (DIBELS Next) ir sasniegumu, lasītprasmes novērtēšanas tests, ar kura palīdzību var primāri novērtēt lasītprasmes traucējumus. Ar AcadienceTM (DIBELS Next) var veikt izpēti, datu apstrādi, rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu. Agrīnās lasītprasmes novērtēšanas mērķis ir noteikt lasītprasmes grūtības vai traucējumus.

Materiālu veidoja
2020-09-24
Skatīt LICENCI