Speciālā izglītība. 8. Es un citi cilvēki.


10

Lejupielādēt visu

Es un citi cilvēki.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

My friends and me Read the text! Translate! Izlasi tekstu! Iztulko!

Uzdevumi / Vingrinājumi

2

My friends and me. Key

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

About myself Make the story about yourself! Izveido stāstiņu par sevi!

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Jobs Crossword

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Let’s get acquainted! Cut the cards and make a dialogue! Sagriez kartītes pa līnijām un izveido dialogu!

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Skolēna sasniedzamo rezultātu vērtēšanas paraugs

Kritēriju lapa

7

My family

Pārbaudes darbs
Pieejams tikai skolotājiem

8

My family. Key

Pārbaudes darba atbildes
Pieejams tikai skolotājiem

9

Es un citi cilvēki. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis
Pieejams tikai skolotājiem

10

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar mācību priekšmeta programmas paraugu “Angļu valoda 1.–9. klasei skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI