Vidusskola. 12. Iedzimtība un ģenētika


6

Lejupielādēt visu

Iedzimtība un ģenētika

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Ģenētikas jēdzieni un termini

Mācīšanās stratēģijas

2

Iedzimtība un ģenētika. Vārdnīca

Vārdnīca

3

Pazīmju iedzimšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Vai Latvijā nepieciešams audzēt ģenētiski modificētus organismus?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Iedzimtība un ģenētika. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Kāpēc šis temats ir būtisks?

Iedzimtība un mainība ir visu dzīvības formu pamatīpašība, ko pēta bioloģijas nozare – ģenētika. Pēcnācēji ir līdzīgi saviem vecākiem, bet nav to identiskas kopijas, jo daļu pazīmju bērns pārmanto no mātes, daļu no tēva. Mūsdienās aizvien lielāku aktualitāti iegūst jautājumi, kas saistīti ar ģenētikas likumsakarību izmantošanu – ģenētiski modificēto organismu iegūšanu un izmantošanu, orgānu transplantāciju u.c.

Materiālu veidoja
2021-02-26
Skatīt LICENCI