7.2. Kas sedz organismus?


9

Lejupielādēt visu

Kas sedz organismus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā augu segaudi ir pielāgojušies funkciju veikšanai?

Uzskates līdzeklis

2

Kas sedz dzīvniekus?

Uzskates līdzeklis

3

Kas sedz organismus? Vārdnīca

Vārdnīca

4

Cilvēka, augu un dzīvnieku segaudu sistēmas

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Cilvēka, augu un dzīvnieku segaudu sistēmas

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kas sedz organismus?

Kritēriju lapa

7

Kas sedz organismus? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

8

Kas sedz organismus? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Organismi ir dažādi pielāgojušies savai dzīves videi un dzīvesveidam. Situācijās, kad novēro organismus, viena no pirmajām pazīmēm, ko ievēro – kas sedz organismu. Šajā tematā skolēns gūst izpratni par organismu līdzīgajām un atšķirīgajām pazīmēm un to, kā tās izmantot, lai organismus iedalītu grupās. Šī prasme noder, lai atklātu kopsakarības starp dažādu valstu organismiem un secinātu par orgānu funkcijām. Spriežot par cilvēka ādu, veidojas ieradums domāt par savu veselību; temata ietvaros apgūst, kā rīkoties ādas traumu gadījumos.

Materiālu veidoja
2020-10-02
Skatīt LICENCI