4.6. Māksla. Kā atšķiras literārā darbā un citu mākslas veidu darbos izmantotie izteiksmes līdzekļi un paņēmieni?


7

Lejupielādēt visu

Māksla. Kā atšķiras literārā darbā un citu mākslas veidu darbos izmantotie izteiksmes līdzekļi un paņēmieni?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Māksla. Kā atšķiras literārā darbā un citu mākslas veidu darbos izmantotie izteiksmes līdzekļi un paņēmieni? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Teksta izpratne

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Kā veidot kinoscenāriju?

Atgādne

4

Filmas iecere un scenārijs

Jaunrades darbs

5

Izziņas prasmes. Skolēna pašvērtējums

Kritēriju lapa

6

Māksla. Kā atšķiras literārā darbā un citu mākslas veidu darbos izmantotie izteiksmes līdzekļi un paņēmieni? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

7

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-10-22
Skatīt LICENCI