8.6. Krustceles un jauni ceļi


9

Lejupielādēt visu

Krustceles un jauni ceļi

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kāda ir latviešu valodas un literatūras nozīme izglītībā?

Temata atsegums skolēnam

2

Lasīšanas motivācijas veidošana

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Domraksta kalendārs

Apraksts

4

Kā tikt pie atslēgvārdiem?

Atgādne

5

Atslēgvārdu noteikšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Domraksta recepte

Jaunrades darbs

7

Domraksta veidi un žanri

Atgādne

8

Krustceles un jauni ceļi. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

9

Visi mācību materiālu komplektā piedāvātie materiāli nav darba lapas, t. i., nav jādrukā kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-06-15
Skatīt LICENCI