Speciālā izglītība. Skaitļi un darbības ar tiem. Matemātiskās izteiksmes.


11

Lejupielādēt visu

Skaitļi un darbības ar tiem. Matemātiskās izteiksmes.

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem un skolēniem

1

Skaitļu reizināšana un dalīšana

Mācību spēle

2

Skaitliskās izteiksmes (2 vai 3 darbības). Iekavas

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dažādas matemātiskās izteiksmes ar skaitļiem

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Daudzciparu skaitļu saskaitīšana

Atgādne

5

Daudzciparu skaitļu atņemšana

Atgādne

6

Daudzciparu skaitļu reizināšana

Atgādne

7

Reizināšanas paraugi

Atgādne

8

Skaitļu reizināšana un dalīšana ar 10, 100, 1000

Atgādne

9

Matemātiskās izteiksmes ar iekavām

Atgādne

10

Skaitļi un darbības ar tiem. Matemātiskās izteiksmes. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

11

Materiālu veidoja
2021-02-02
Skatīt LICENCI