5.1. Es zinu, gribu, varu – es piedalos


6

Lejupielādēt visu

Es zinu, gribu, varu – es piedalos

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Es zinu, gribu, varu – es piedalos. Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Cik atbildīgs un apzinīgs skolēns es esmu? Darbības vārda pareizrakstība, piedēkļi

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Vai es esmu aktīvs? Cik aktīvi ir mani klasesbiedri? Darbības vārda īstenības izteiksmes formas

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Kādā konkursā mēs varētu piedalīties? Kā atrast nepieciešamo informāciju? Kāda informācija nepieciešama, lai ieinteresētu klasesbiedrus piedalīties?

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Es zinu, gribu, varu – es piedalos. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Temata “Es zinu, gribu, varu – es piedalos” ietvaros iespējams sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, sekmējot pilsoniskās līdzdalības un pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu. Temata apguve rosina piedalīties konkursos, pasākumos, būt aktīvam un atbildīgam skolēnam, tāpēc ir labi, ja apgūto skolēns var realizēt arī praksē – ne tikai runāt, ka ir jāpiedalās, jābūt aktīvam, bet to arī darīt. Līdzdarbība var izpausties arī teātra vai koncerta apmeklējumā (sk. ieteicamo mācību resursu sarakstu).

Materiālu veidoja
2021-03-01
Skatīt LICENCI