4.6. Opera un balets. Kā iepazīt operu un baletu ar mūzikas un citu mākslas veidu palīdzību?


6

Lejupielādēt visu

Opera un balets. Kā iepazīt operu un baletu ar mūzikas un citu mākslas veidu palīdzību?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Opera un balets. Kā iepazīt operu un baletu ar mūzikas un citu mākslas veidu palīdzību? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Opera un balets

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Ko es sapratu, piedzīvoju, iepazinu? Mākslu daudzveidība un savstarpējā saistība

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Ceļojums mūzikas pasaulē. Mākslu daudzveidība un savstarpējā saistība

Atgādne

5

Opera un balets. Kā iepazīt operu un baletu ar mūzikas un citu mākslas veidu palīdzību? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Mūzika 1.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu.

Materiālu veidoja
2020-12-21
Skatīt LICENCI