8.3. Stiprums un vājums


10

Lejupielādēt visu

Stiprums un vājums

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā tiek darināti jauni vārdi?

Temata atsegums skolēnam

2

Jaunvārdi latviešu valodā

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Vārddarināšanas līdzekļi – priedēkļi

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Vārdu krātuves – vārdnīcas

Gadījuma izpēte

5

Kā bagātināt savu vārdu krājumu?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Gada vārds

Apraksts

7

Salikteņu darināšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

8

Latviskie jaunvārdi

Uzdevumi / Vingrinājumi

9

Stiprums un vājums. Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

10

Visi mācību materiālu komplektā piedāvātie materiāli nav jādrošina kā darba lapas, t. i., nav jādrukā kā atsevišķs eksemplārs katram skolēnam. Skolotājs izvēlas, vai ir mērķtiecīgi izdrukāt atsevišķus uzdevumus un tekstus, savukārt pārējo rādīt uz ekrāna vai informāciju sniegt mutiski. Piedāvātie mācību materiāli ir veidoti noteiktam apakštematam vai konkrētam sasniedzamajam rezultātam (SR). Tajos ietilpst atsevišķi uzdevumu vai uzdevumu grupu piemēri, kā virzīties uz SR. Lai to sasniegtu pilnībā, skolotājs izmanto arī citus pieejamos uzdevumus un gramatiskos vingrinājumus.

Materiālu veidoja
2021-06-15
Skatīt LICENCI