Vidusskola. 1. Sociālās attiecības un identitāte.


8

Lejupielādēt visu

Vēsture un sociālās zinātnes I. Pamatkurss. Mācību un metodiskais līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Sociālās attiecības un identitāte

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Sociālās attiecības un identitāte. Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Argumentēšana un debatēšana

Atgādne

4

Sociālā percepcija

Apraksts

5

Kā dažādi faktori ietekmē un veido indivīda sociālo identitāti?

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Sociālās attiecības un identitāte. Vārdnīca

Vārdnīca

7

Sociālās attiecības un identitāte. Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

8

Kāpēc šis temats ir būtisks? Temata apguves ietvaros skolēni, izmantojot dažādus informācijas avotus, izzina faktorus, kas ietekmē personības attīstību un identitāti, analizē dažādu vēsturisku personību rīcību, lai izprastu viņu izvēles vēsturisko apstākļu kontekstā, kā arī veido izpratni par to, ka katrs indivīds ir sabiedrības daļa, un indivīdam sadarbojoties un iesaistoties ir iespējams ietekmēt procesus sabiedrībā. Skaidrojot sociālos procesus sabiedrībā, skolēni diskutē par brīvību kā vērtību, tiesiskumu, vienlīdzību un taisnīgumu kā sabiedrības labklājības un kopīgu interešu īstenošanas pamatu, tādējādi pilnveidojot argumentēšanas un debatēšanas prasmes. Temata apguve veicina prasmi paplašināt redzesloku, saskatīt lietu būtību, meklēt informāciju un to izvērtēt, identificēt un risināt dažādas problēmsituācijas, meklēt to risinājumus, formulēt argumentus dažādu pozīciju ietvaros un pamatot savu nostāju temata satura kontekstā.

Materiālu veidoja
2022-02-10
Skatīt LICENCI