7.1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?


9

Lejupielādēt visu

Matemātika 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Kopu apvienojums un šķēlums

Atgādne

4

Izlase

Atgādne

5

Notikuma varbūtība

Atgādne

6

Pilnās pārlases lietojums, notikuma varbūtības aprēķināšana

Uzdevumi / Vingrinājumi

7

Kā var zināt, ka ir apskatīti visi iespējamie gadījumi?

Mācīšanās stratēģijas

8

Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis temats ir būtisks? Skolēns šajā tematā sistematizē intuitīvos priekšstatus par to, kas ir kopa. Kopu apvienojumu un šķēlumu skolēns lietos turpmākajā matemātikas apguvē dažādos kontekstos. Kombinatorikas metodes tiek lietotas, risinot dažādus ar transportu saistītus uzdevumus vai veidojot kodus un šifrus. Apgūtās zināšanas un prasmes noderēs arī sociālo zinību stundās, prognozējot dažādu notikumu realizēšanos.

Materiālu veidoja
2022-04-19
Skatīt LICENCI