1.1. Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds?


12

Lejupielādēt visu

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Kā veido daudzstūri?

Mācīšanās stratēģijas

3

Kā grupē objektus?

Mācīšanās stratēģijas

4

Ģeometrisko figūru grupēšana pēc kopīgas pazīmes

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Objektu novietojums un virzieni telpā

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Kā raksturo un salīdzina?

Atgādne

7

Kā sauc figūru?

Atgādne

8

Kā stāsta, kur atrodas objekts?

Atgādne

9

Kā zīmē daudzstūri?

Atgādne

10

Cik?

Atgādne

11

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

12

Kāpēc šis temats ir būtisks? Pirmais matemātikas temats skolā. Temata būtība ir aktualizēt un precizēt pirmsskolā apgūto par skaitļiem un figūrām: aprakstīt novēroto, paskaidrot savas darbības un domas. Būtiski pārliecināties, vai skolēns saprot to, ko dara (ko prot izdarīt) – vai izprot plānotā skolēnam sasniedzamā rezultāta konkrētās ziņas jēgu.

Materiālu veidoja
2020-10-02
flagZiņot

MATERIĀLU atļauts izmantot izglītības iestādēs nekomerciālos nolūkos un pārveidot to. Izmantojot MATERIĀLU LICENCĒ norādītajos veidos, atsaucē norādiet AUTORU, MATERIĀLA nosaukumu un saiti uz šo lapu!

Skatīt LICENCI