1.1. Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds?


13

Lejupielādēt visu

Matemātika 1.-3.klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Cik?

Atgādne

4

Kā sauc figūru?

Atgādne

5

Kā zīmē daudzstūri?

Atgādne

6

Kā stāsta, kur atrodas objekts?

Atgādne

7

Kā raksturo un salīdzina?

Atgādne

8

Kā veido daudzstūri?

Mācīšanās stratēģijas

9

Kā grupē objektus?

Mācīšanās stratēģijas

10

Objektu novietojums un virzieni telpā

Uzdevumi / Vingrinājumi

11

Ģeometrisko figūru grupēšana pēc kopīgas pazīmes

Uzdevumi / Vingrinājumi

12

Kā izstāstīt un parādīt: cik, kur, kāds? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

13

Kāpēc šis temats ir būtisks? Pirmais matemātikas temats skolā. Temata būtība ir aktualizēt un precizēt pirmsskolā apgūto par skaitļiem un figūrām: aprakstīt novēroto, paskaidrot savas darbības un domas. Būtiski pārliecināties, vai skolēns saprot to, ko dara (ko prot izdarīt) – vai izprot plānotā skolēnam sasniedzamā rezultāta konkrētās ziņas jēgu.

Materiālu veidoja
2022-02-10
Skatīt LICENCI