Speciālā izglītība. 7.2. Laiks. Kā dažādas dzīves situācijas atklājas novelē?


6

Lejupielādēt visu

Laiks. Kā dažādas dzīves situācijas atklājas novelē?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Laiks. Kā dažādas dzīves situācijas atklājas novelē? Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

2

Noveles sajūtu gleznas

Uzdevumi / Vingrinājumi

3

Dzīves situācijas novelēs

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Pašvērtējums

Kritēriju lapa

5

Laiks. Kā dažādas dzīves situācijas atklājas novelē? Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

6

Mācību un metodisko līdzekli ieteicams izmantot saistībā ar “Literatūra 4.–9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”.

Materiālu veidoja
2021-02-09
Skatīt LICENCI