Pārvietošanās 7.-9. klasei (soļošana, skriešana, rāpošana)


9

Lejupielādēt visu

Sports un veselība 7.–9. klasei. Mācību līdzeklis

Informācija par izdevumu

1

Pārvietošanās (soļošana, skriešana, rāpošana).

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

2

Pārvietošanās (soļošana, skriešana, rāpošana). Temata atsegums

Temata atsegums skolēnam

3

Pārvietošanās (soļošana, skriešana, rāpošana). Vārdnīca

Vārdnīca

4

Pārvietošanās (soļošana, skriešana, rāpošana). Materiāli vērtēšanai

Materiāli vērtēšanai

5

Pārvietošanās (soļošana, skriešana). Uzdevumi/vingrinājumi

Uzdevumi / Vingrinājumi

6

Pārvietošanās (soļošana, skriešana)

Atgādne

7

Pārvietošanās prasmes (soļošana, skriešana). Mācīšanās stratēģijas

Mācīšanās stratēģijas

8

Pārvietošanās (soļošana, skriešana, rāpošana). Visi temata materiāli skolēnam kopā

Mācību līdzeklis

9

Kāpēc šis modulis ir būtisks? Šajā modulī skolēni pilnveidos pārvietošanās prasmes daudzveidīgos vingrinājumos, kurus iespējams iekļaut jaunās, daudzveidīgās šķēršļu joslās, vieglatlētikas vingrinājumos, sporta spēļu, vienspēļu vingrinājumos, piedzīvojumu aktivitātēs, kustību kombinācijās un dejās. Skolēni kombinēs pārvietošanās vingrinājumus (skriešanu, soļošanu) ar priekšmetu pārvietošanas prasmēm atbilstoši sporta spēles vai vienspēles specifikai, lai pilnveidotu uzbrukuma un aizsardzības paņēmienus dažādās situācijās, kā arī orientēšanās, tūrisma vingrinājumos savienos ar šķēršļu pārvarēšanas (lēkšanas, līšanas, kāpšanas, rāpšanās, velšanās) prasmēm.

Materiālu veidoja
2022-02-11
Skatīt LICENCI