9.4. Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?


6

Lejupielādēt visu

Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?

Norādījumi skolotājiem
Pieejams tikai skolotājiem

1

Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus? Temata atsegums skolēnam

Temata atsegums skolēnam

2

Starptautiskās organizācijas

Uzskates līdzeklis

3

Globalizācijas izpausmes dažādās dzīves jomās

Uzdevumi / Vingrinājumi

4

Ilgtspējīgas attīstības principi. Cilvēku saimnieciskās un politiskās darbības sekas vidē

Uzdevumi / Vingrinājumi

5

Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus? Visi temata materiāli skolēnam kopā (rediģējams fails)

Mācību līdzeklis

6

Par globalizāciju ir daudzi mācību materiāli, kuri izstrādāti dažādu projektu ietvaros, kas atbilst kompetenču pieejai, rosina skolēnu būt aktīvam darītājam, atbildīgam par pasaulē notiekošo. Plaša informācija par starptautiskajām organizācijām atrodama arī LR Ārlietu ministrijas un ES interneta vietnēs: https://www.mfa.gov.lv/, https://www.mod.gov.lv/, www.europa.eu u.c. Temata “Kā ilgtspējīgi izmantot globalizācijas priekšrocības un mazināt draudus?” apguves laikā svarīgi nodrošināt starppriekšmetu saikni ar ģeogrāfiju un vēsturi. Lai veidotu izpratni par globalizācijas ietekmi, svarīgi rosināt skolēnus aktīvi piedalīties diskusijā, argumentēti pamatot savu viedokli, atlasot faktus no uzticamiem avotiem.

Materiālu veidoja
2022-07-27
Skatīt LICENCI