Sociāli emocionālā mācīšanās. Nodarbību plāni 1.–12. klasei


10

Lejupielādēt visu

SEM metodiskais materiāls

Metodiskais līdzeklis

1

2. klase. 1.2.1.b Emociju veidi

Uzskates līdzeklis

2

2. klase. 3.2.1. Izpratne par dažādību

Uzskates līdzeklis

3

3. klase. 4.3.1.b Pelikāna uzvedība - ilustrācijas

Uzskates līdzeklis

4

3. klase. 5.3.1.b Toms Sojers - ilustrācijas

Uzskates līdzeklis

5

3. klase- 3.3.1.a Fotoattēls

Uzskates līdzeklis

6

6. klase. 5.6.2.b Atbildība un rīcība bīstamās situācijās

Uzskates līdzeklis

7

7. klase. 4.7.2.a. Grupas noteikumu ievērošana

Uzskates līdzeklis

8

8. klase. 4.8.1.b Ieraksti sociālajos tīklos

Uzskates līdzeklis

9

10. klase. 2.10.1.a Emociju pārvaldīšana

Uzskates līdzeklis

10

Nodarbību plānos izmantotā pieeja sociāli emocionālo prasmju apguvē – izstāsti, parādi, praktizē (vingrini), dod atgriezenisko saiti un atkārto – sasaucas ar Latvijas skolotājiem zināmo trīs stundas daļu (aktualizācija/ierosināšana, apjēgšana, refleksija) modeli. Ierosināšanas fāzē skolēni iepazīstas ar stundas mērķi un īsu tēmas saturu, apjēgšanas fāze ietver demonstrējumus un praktizēšanos, savukārt refleksijas fāzē notiek atgriezeniskās saites sniegšana, pašnovērtēšana un atkārtošana (nostiprināšana). SEM ir aktīvs mācīšanās process, ietverot diskusijas, darbu mazās grupās, lomu spēles, pakāpeniski līdz ar skolēnu vecumu pieaugot ietvertā satura sarežģītības pakāpei. Nodarbībās notiek tieša prasmju mācīšana, pēc tam nodrošinot iespēju apgūtās prasmes lietot ārpus klases konteksta visas dienas laikā visās skolas vidēs.

Materiālu veidoja
2022-10-24
Skatīt LICENCI