Dizains un tehnoloģijas II augstākajā mācību satura apguves līmenī. Valsts pārbaudes darba programma un paraugs


2

Lejupielādēt visu

Valsts pārbaudes darba programma

Valsts pārbaudes darba programma

1

Valsts pārbaudes darba paraugs

Valsts pārbaudes darba paraugs

2

Valsts pārbaudes darba programma veidota kā teorētiskais ietvars 2022./23., kā arī nākamo mācību gadu valsts pārbaudes darbu izstrādei, kas nodrošinātu to salīdzināmību, grūtības pakāpes nemainīgumu un pēctecību. Programmā skaidrots vērtēšanas saturs, pārbaudes darba uzbūve, vērtēšanas kārtība un kritēriji, piekļuves nosacījumi valsts pārbaudes darbam, kā arī izmantojamie palīglīdzekļi.

Materiālu veidoja
2022-08-30
Skatīt LICENCI